Regulament campanii

Regulament oficial al loteriei publicitare
„Câștigă o vacanță exotică alături de Sugar Couture”
23.01.2023 – 28.04.2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1 Organizatorul loteriei publicitare „Câștigă o vacanță exotică alături de Sugar Couture” este societatea S.C. SUGAR COUTURE  S.R.L, cu sediul in Calea Sighisoarei nr. 47, Târgu Mureș, județul Mureș, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J26/1902/2022, avand C.U.I. 46977489, denumita in continuare “Organizatorul” sau „Sugar Couture”.

1.2 Loteria publicitară se va derula in conformitate cu prezentul regulament ce este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al loteriei publicitare (denumit in continuare “Regulamentul”).

1.4 Regulamentul si eventualele acte aditionale vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarui solicitant pe site-ul https://sugarcouture.net/pages/regulament-campanii, pe intreaga durata de desfasurare a loteriei publicitare sau trimitand o solicitare scrisa la adresa de email office@sugarcouture.net.

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi afisate in locatia mai sus mentionata. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta loteria publicitară cu conditia instiintarii Participantilor in termen de maxim 24 de ore.

1.4 Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului de catre Participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea loteriei publicitare si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a acesteia.

1.5. Prezenta loterie publicitara se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata si modificata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, loteria publicitara poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


SECTIUNEA 2. DESFASURAREA LOTERIEI PUBLICITARE

2.1. Loteria publicitara este organizata si se va desfasura exclusiv pe site-ul oficial Sugar Couture (https://sugarcouture.net).

SECTIUNEA 3. DURATA

3.1. Loteria publicitara se va desfasura in perioada 23.01.2023 – 27.04.2023 ora 23:59 (denumita in continuare „Durata Loteriei Publicitare”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al loteriei publicitare pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta loterie publicitara pot participa doar persoanele fizice majore, care au implinit 18 ani inainte de data inceperii campaniei, cetateni cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania si care indeplinesc conditiile prevazute de Regulament.

4.2. Vor fi descalificate automat toate persoanele care participa la loteria publicitara asumandu-si o identitate falsa, ce nu le apartine in mod legal si/sau care nu indeplinesc toate conditiile prevazute de prezentul Regulament.

4.3. Prin participarea la loterie se recunoaste automat cunoasterea si acceptarea neconditionata a prezentului Regulament in integralitatea acestuia, Regulament disponibil si pe site-ul oficial Sugar Couture la adresa  https://sugarcouture.net/pages/regulament-campanii

SECTIUNEA 5. MECANISMUL LOTERIEI PUBLICITARE

5.1. Pentru a lua parte la loteria publicitara fiecare participant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
A. Participantul trebuie sa aiba drept de participare, asa cum este prevazut la sectiunea 3 din prezentul regulament

 1. Participantul trebuie sa plaseze cel putin o comanda in valoare de minim 500 de lei, pret final dupa aplicarea oricarui discount, pana la data limita de 28.04.2023 ora 23:59.
 2. Participantul trebuie sa urmareasca contul oficial de Instagram al Sugar Couture.
 3. Nu vor fi eligibile pentru participare comenzile returnate, neachitate, sau cele de o valoare mai mica decat valoarea minima prevazuta la litera B a sectiunii 5 din prezentul regulament
 4. Pentru prima comanda de minim 500 de lei Participantul va primi o intrare in extragere, iar pentru toate celelalte comenzi ulterioare declarate eligibile conform sectiunii 5 a prezentului Regulament, Participantul va primi cate 2 intrari, fara a exista o limita a intrarilor.
 5. Toti participantii care se aboneaza la newsletter-ul Sugar Couture sau sunt deja abonati vor primi o intrare bonus, cu conditia sa indeplineasca si prevederile de la celelalte litere ale prezentei sectiuni.
 6. Nu vor fi luate in calcul comenzile efectuate dupa data limita prevazuta la sectiunea 3 a prezentului Regulament.

5.2. Extragerea castigatorilor se va face prin metoda tragerii la sorti, folosind website-ul https://www.random.org/

5.3. Castigatorul va fi anuntat atat prin email, cat si printr-o postare distribuita pe conturile de social media ale Sugar Couture.

5.4. Vor fi extrase 3 rezerve pentru fiecare participant declarat castigator.

5.5. Un participant nu poate castiga mai mult de un premiu

5.6. In cazul in care unul dintre castigatori nu poate fi contactat de Sugar Couture intr-un termen de 5 zile lucratoare sau participarea sa a fost invalidata, premiul îi va fi acordat primului participant extras ca rezerva. Procedeul se repeta pana cand toate premiile au fost acordate.

5.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare in cazul in care Participantul este suspectat de folosirea unor tactici abuzive, precum plasarea comenzilor folosind date false sau fara a avea intentia de a le achita.

5.8. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor loteriei publicitare va avea ca rezultat eliminarea din aceasta. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 6. PREMIILE SI DESEMNAREA ACESTORA

6.1. Premiile vor fi acordate in conformitate cu mecanismul expus la Sectiunea 5.

6.2. In cadrul loteriei publicitare, premiile vor fi distribuite conform tabelului de mai jos:

Premiu

Locul 1

O excursie in Dubai alături de Echipa Sugar Couture

Locul 2

Un card cadou în valoare de 1000 de lei

Locul 3

Un card cadou în valoare de 500 de lei


6.3. In cazul in care in perioada mentionata la Sectiunea 3 nu se inscrie niciun participant sau se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.4. Castigatorii nu pot primi contravaloarea in bani a premiilor si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

6.5. Castigatorilor li se va aduce la cunostinta rezultatul extragerii in termen de 24 de ore de la efectuarea acesteia, folosind mijloacele de informare electronice - adresa de email pusa la dispozitie odata cu inscrierea si/sau numarul de telefon.

6.6. Premiile le revin doar participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.

6.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul imposibilitatii unui castigator de a intra in posesia premiului din varii motive. 

6.8. Organizatorul nu va fi tras la raspundere pentru eventualele intarzieri in livrarea premiilor sau in organizarea extragerii acestora.

6.9. Participantul este pe deplin responsabil pentru orice fel de actiune exercitata in cadrul loteriei publicitare.


SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA

7.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

7.2. Daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform dreptului comun. In cazul in care Organizatorul invoca Forta Majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 zile de la aparitia cazului de Forta Majora.


SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Sugar Couture va prelucra datele cu caracter personal in conditii de siguranta si nu le va dezvalui altor operatori de date.

8.2. Natura datelor colectate, scopul prelucrarii acestora cat si temeiul legal sunt mentionate in tabelul de mai jos:

Categorii de date

Scopul prelucrarii

Temei

CNP

Atribuirea premiilor cu o valoare ce depaseste 600 de lei

Indeplinirea obligatiilor fiscale de plata a impozitului pe veniturile din premii

Nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, username de pe Instagram

Organizarea si desfasurarea loteriei publicitare; verificarea eligibilitatii participarii; promovarea loteriei in scopuri de marketing

Indeplinirea atributiei de informare cu privire la desfasurarea loteriei publicitare, conform prevederilor sectiunii 5; GDPR, art. 6, alin. (1), litera c.


8.3. Prin înscrierea la loteria publicitară, participanții aderă la prezentul Regulament de participare, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), art. 6, alin 1 lit. b) si c).

8.4. Drepturile participantilor

În temeiul dispozițiilor GDPR (art. 15) aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește. Termenul de răspuns la o astfel de solicitare este de 30 de zile. Vă puteți exercita următoarele drepturi:

 • De acces și de obținere a unei copii a datelor pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește;
 • Retragere a consimțământului;
 • De rectificare a datelor inexacte;
 • De ștergere a datelor, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară în vederea atingerii

scopului preconizat al prelucrării;

 • De opoziție în ceea ce privește prelucrările întemeiate pe interesul legitim al Sugar Couture sau comunicările de marketing.
 • De portabilitate și de restricționare a prelucrării.

8.5. Participanții își pot exercita drepturile menționate la 9.4. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: office@sugarcouture.net

De asemenea, participanții au dreptul să depună o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro.

Mai multe detalii despre Politica de Confidențialitate și despre drepturile participanților sunt la adresa web: https://sugarcouture.net/pages-politica-de-confidentialitate


SECTIUNEA 10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta loterie publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Organizator,
Sugar Couture
S.C. SUGAR COUTURE  S.R.L